Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja
Avartamon asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Avartamo.fi -sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Yhteystietojen poiston Avartamon sähköpostilistalta saa voimaan välittömästi ilmoittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä
Avartamo (y-tunnus: 1801256-0)
www.avartamo.fi
Marjaliisa Majavesi, puh. 050 3210903
Sähköposti: [email protected]

Rekisterin nimi
Avartamon asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri: Avartamon asiakkaan ja Avartamon välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilö on Avartamon asiakas tai rekisteröitynyt tai antanut luvan lisätä muussa yhteydessä Avartamon asiakas- ja markkinointirekisteriin yhteystietonsa.


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Avartamon asiakkaille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin, tiedottamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Rekisteritietoja voidaan käyttää Avartamon ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan väliseen markkinointiin ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön ja tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvollisuudesta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite
Asiakassuhdetta koskevat tuote- ja tilaustiedot

Tietolähteet

Rekisteröity itse tai rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Avartamon ulkopuolelle. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Käyttäjällä on myös oikeus itse poistaa omat tietonsa rekisteristä jokaisen sähköpostin lopussa olevasta "peruuta tilaus " -linkistä (engl. unsubscribe). Asiakas voi myös pyytää tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Avartamon sisäisiä käyttäjäoikeuksia, jotka luovuttaa rekisterinpitäjä, Marjaliisa Majavesi. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella, rekisteriä käsitellään suojatun yhteyden kautta. 

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, yhteystiedot yllä.

Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen

Avartamo oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Tiedonkorjaamis- tai poistamispyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, yhteystiedot yllä.

Evästeet

Eväste on tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle vierailtaessa selaimella verkkopalvelussa. Avartamo.fi verkkopalvelu käyttää evästeitä mm. sivuston käytettävyyden parantamiseen, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä, suosituimmista sisällöistä ja kohdentamaan markkinointia sivustovierailijoille.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimesi tietoturva-asetuksia. Huomaa, että kaikkia verkkopalvelun toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.